Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2015

meletala98
2548 e2d0 390
meletala98
0627 a586 390
meletala98
To boli - kiedyś blisko, teraz sobie obcy ludzie I trudno, tak musiało być, nie mam złudzeń Nie mam pretensji, nie czuję nienawiści Wszystkiego najlepszego, obcy jest mi smak zawiści
— Eldo "Granice"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

June 04 2015

meletala98
7620 69e3 390
Reposted from0agus0 0agus0 viaponurykosiarz ponurykosiarz
meletala98
Reposted fromautos autos
meletala98
Było w niej coś dziwnego, jakiś uszlachetniający smutek.
Mądry, zdrowy smutek, a raczej wynikające z zupełnego życiowego rozszarpania zmęczenie.
— J. Żulczyk
Reposted frommental-cat mental-cat viacytaty cytaty
meletala98
Dobrze pamiętać, a czasem dobrze zapomnieć, i żyć dalej.. .
— Prawdziwe Serce (movie)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
meletala98
- Wiesz co się dzieje z ludźmi którzy zamykają się w sobie ? - wyciszają się.. ?  - nie, psują, wyniszczają. 
— Francuski Pocałunek
Reposted fromcytaty cytaty viacytaty cytaty
meletala98
1669 78d9 390

bagfullofbooks:

June Book Photo Challenge ◈

Day 2: Nature ❀

➵ “Becoming fearless isn’t the point. That’s impossible. It’s learning how to control your fear, and how to be free from it.”

Reposted fromaimeeabsinthe aimeeabsinthe

May 29 2015

meletala98
meletala98
7469 dc7f 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viakeepfit keepfit
6850 13c5 390
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viakeepfit keepfit
meletala98
4401 1cc2 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viakeepfit keepfit
0160 338d 390
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viakeepfit keepfit
meletala98
Play fullscreen
100 years of fitness
Reposted fromoopsiak oopsiak viakeepfit keepfit
meletala98
4477 a938 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viakeepfit keepfit
3930 909c 390
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viakeepfit keepfit
meletala98
0201 659a 390
Reposted fromretaliate retaliate viakeepfit keepfit
9853 1383 390
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viakeepfit keepfit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl